close icon
close icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

Kroki milowe w rozwoju Cellnex

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001

Zwrot w stronę zrównoważonego rozwoju

Firma bardziej niż kiedykolwiek koncentruje się na celach związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Powołała do życia Fundację Cellnex, której celem jest promowanie łączności jako powszechnego prawa oraz zmniejszanie wykluczenia cyfrowego, społecznego i terytorialnego, zwłaszcza wśród osób i grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Firma Cellnex przeprowadziła przejęcia we Francji (Hivory), Austrii, Danii, Irlandii, Włoszech i Szwecji (CK Hutchison), Polsce (Play i Polkomtel Infrastruktura) oraz Holandii (DT sites). Dzięki nim włączyła do swojego portfela infrastruktury w Europie łącznie 46 600 obiektów, a dedykowane konkretnym klientom rozwiązania (Build to Suit, BTS) obejmują ponad 13 000 nowych obiektów w tych krajach do 2030 roku. Łączna wartość inwestycji związanych z przejęciami wyniosła ponad 18,8 mld euro.

Ekspansja na rynkach zagranicznych w roku, który upłynął pod znakiem komunikacji

W roku, w którym – ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 – usługi telekomunikacyjne tak bardzo zyskały na znaczeniu, spółka kontynuuje ekspansję na pięciu nowych rynkach zagranicznych, zwiększając liczbę takich rynków w swoim portfolio z siedmiu do dwunastu. Spółka podpisuje umowy z holdingiem CK Hutchinson w sześciu krajach Europy oraz z operatorem sieci Play w Polsce; nabywa także spółki Omtel i NOS Towering w Portugalii. Jednocześnie trwa finalizacja zakupu oddziału telekomunikacyjnego spółki Arqiva w Wielkiej Brytanii oraz zacieśnianie współpracy ze spółką Bouygues Telecom w ramach umowy na wdrożenie i obsługę sieci światłowodowej 5G we Francji.

 

Inwestorzy wyrażają poparcie dla strategii spółki, dokonując subskrypcji w ramach emisji z prawem poboru o wartości 4 mld euro, przy czym popyt 46-krotnie przewyższa podaż.

Zarząd ustanawia „Inicjatywę pomocową Cellnex w związku z COVID-19” – międzynarodowy fundusz o wartości 10 mln euro przeznaczony na walkę ze skutkami pandemii.

Po zamknięciu cyklu realizacji planu ramowego CSR na lata 2016–2020, w ramach którego osiągnięto ponad 90 procent celów strategicznych, spółka wdraża plan ramowy zrównoważonego rozwoju na lata 2021–2025 ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów ESG (Environment, Social & Governance) dotyczących ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Wielki krok do przodu pod względem ilości i jakości

Transakcje o charakterze innym niż organiczny przynoszą wzrost poprzez wejście na nowe rynki, między innymi w Irlandii. Jednocześnie grupa umacnia swoją pozycję na kluczowych rynkach (nabywając oddział telekomunikacyjny spółki Arqiva w Wielkiej Brytanii, przejmując 1500 stacji bazowych od sieci Orange w Hiszpanii i zawierając umowę ze spółką Iliad – we Francji i Włoszech – oraz ze spółką Salt w Szwajcarii, dzięki czemu pozyskuje 10 700 nowych stacji bazowych i uruchamia 4000 kolejnych).

 

Inwestorzy wspierają również i ten projekt, dokonując subskrypcji w ramach dwóch emisji praw poboru o wartości 3,7 mld euro, co pozwala uzyskać zobowiązania inwestycyjne w kwocie ponad 7 mld euro. Przychody spółki przekraczają 1 mld euro.

Wdrożenie sieci 5G

W roku, w którym doszło do zmian struktury właścicielskiej po zbyciu udziałów przez spółkę Abertis oraz uzyskaniu przez spółkę ConnecT statusu akcjonariusza referencyjnego z udziałami w wysokości 29,9% kapitału, grupa zyskuje gotowość do wdrożenia technologii 5G po nabyciu katalońskiego operatora sieci światłowodowej XOC oraz zawarciu kompleksowej umowy z francuską spółką Bouygues Telecom na przejęcie i rozwój centrów przetwarzania brzegowego (ang. edge computing centres).

 

Konsolidacja, innowacyjność i wzrost

Dzięki zadeklarowanym nakładom inwestycyjnym w wysokości 1,2 mld euro rok 2017 stoi pod znakiem dywersyfikacji na różne rodzaje działalności i różne rynki, przy największym nacisku – 60% przychodów – położonym na usługi świadczone za pośrednictwem infrastruktury; powiększa się również baza klientów oraz wzrosła liczba stacji bazowych.

 

Spółka wchodzi na rynek szwajcarski, nabywając spółkę Swiss Towers AG – operatora 2239 masztów telekomunikacyjnych i stacji bazowych w całym kraju; zwiększa także swoją obecność we Francji poprzez przejęcie bądź budowę łącznie 4600 dodatkowych stacji bazowych dla spółki Bouygues Telecom.

Spółka przygotowuje się do wdrożenia technologii 5G, dokonując zakupu holenderskiej spółki ALTICOM.

Dostosowanie oczekiwań do wyników

Trwa dywersyfikacja obszarów i klientów: spółka wchodzi na rynek holenderski (po zakupie telekomunikacyjnych stacji bazowych spółek Protelindo i Shere Group), francuski (dzięki zawarciu pierwszej dużej umowy ze spółką Bouygues Telecom) oraz brytyjski (przejęcie spółki Shere Group).

 

Silny wzrost organiczny i poprawa profilu ryzyka pozwalają osiągnąć wyniki przekraczające stawiane cele. Spółka wchodzi w skład indeksu giełdowego IBEX 35.

Transakcje w rodzaju przejęcia włoskiej spółki CommsCon specjalizującej się w systemach anten rozproszonych (distributed antenna system, DAS) i stacji bazowych o małej mocy (small cells) potwierdzają zaangażowanie spółki na rzecz innowacyjności i rozwiązań sprzyjających zagęszczeniu sieci w przyszłości.

Początek transformacji: powstaje spółka Cellnex Telecom

Spółka Abertis Telecom nabywa 7377 masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej we Włoszech, stając się wiodącym niezależnym operatorem infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie. Dzieje się to tuż przed jej debiutem na giełdzie w dniu 7 maja pod nazwą Cellnex Telecom (CLNX), który jest realizowany pod hasłem „driving telecom connectivity”.

Wartość rynkowa spółki wyceniana jest na 3,243 mld euro. Pięć miesięcy od debiutu spółka zostaje włączona do indeksu STOXX Europe reprezentującego 600 największych spółek w Europie.

Pierwsze kroki we Włoszech

Spółka Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) przejmuje operatora usług telekomunikacyjnych TowerCo zarządzającego masztami sieci komórkowej rozmieszczonymi na włoskiej sieci autostrad.

 

Uruchamia także pierwszą sieć Internetu rzeczy (Internet of Things) w Hiszpanii, stając się w ten sposób kluczowym graczem w tworzeniu ekosystemu IoT.

Kolejne stacje bazowe

W Hiszpanii spółka przejmuje 1975 masztów od operatorów telefonii komórkowej – spółek Telefónica i Yoigo, kontynuując realizację strategii umacniania swojej pozycji w sektorze infrastruktury telekomunikacyjnej.

Pierwsze maszty

Spółka przejmuje 1000 masztów telekomunikacyjnych w Hiszpanii od spółki Telefónica, kładąc podwaliny pod swoją przyszłą pozycję kluczowego neutralnego operatora w rozwoju sieci nowej generacji.

Inteligentne miasta

W ramach procesu rozwoju cyfrowej telewizji naziemnej uruchomione zostają trzy nowe nadajniki typu MUX w Hiszpanii, zwiększając ich łączną liczbę do dziewięciu.

 

We współpracy z gminami Sant Cugat i Lleidy powstaje „Plan strategiczny – inteligentne miasto”; stanowi on pierwszy etap działań spółki Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) na rzecz rozwoju produktów i usług przyczyniających się do powstawania inteligentnych miast.

Cyfryzacja

W kwietniu zasięg cyfrowej telewizji naziemnej w Hiszpanii obejmuje 98% kraju. Kończy to okres przejściowy cyfryzacji, w ramach którego spółka Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) podjęła się zadania ucyfrowienia całej sieci ośrodków w rekordowym czasie.

Wyłączenie sygnału analogowego

W Hiszpanii rozpoczyna się pierwszy etap procesu wyłączania sygnału analogowego zgodnie z narodowym planem przejścia na cyfrową telewizję naziemną. Spółka Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) wstrzymuje nadawanie sygnału analogowego w ośrodkach wskazanych w 18 planach technicznych. Otwiera to drogę do nadawania sygnału cyfrowego z ponad 280 ośrodków należących do sieci spółki.

Łączność radiowa w służbie ratownictwa morskiego

Spółka Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) nadal angażuje się w działalność związaną z komórkową łącznością radiową i wygrywa przetarg na dostarczenie sieci COMDES dla rządu regionu Walencji (Generalitat Valenciana) oraz przeznaczonego dla służb ratownictwa morskiego systemu alarmowego i bezpieczeństwa, który ma przyczynić się do ratowania życia ludzkiego na morzu.

 

Podejmowane są pierwsze kroki w kierunku wyłączenia analogowego sygnału telewizyjnego w Hiszpanii.

Zaawansowana cyfrowa telewizja naziemna

Spółka Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) finalizuje przejęcie 32% udziałów operatora telewizji satelitarnej Eutelsat i rozpoczyna rozwój zaawansowanej cyfrowej telewizji naziemnej w ramach projektów TDT.COM i TDT 2.0.

Operator cyfrowej telewizji naziemnej

Spółka Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) wygrywa przetarg i staje się operatorem sygnału cyfrowej telewizji naziemnej hiszpańskich nadawców o zasięgu krajowym, oferując ponad 20 kanałów. Pełni też funkcję oficjalnego operatora sieci podczas światowego Kongresu 3GSM.

Zasięg sygnału telewizyjnego

Oficjalnie rozpoczyna się nadawanie cyfrowej telewizji naziemnej. Spółka Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) jako jedyna dysponuje siecią działającą na terenie całej Hiszpanii, obejmującą zasięgiem 80% populacji. Przeprowadza pierwsze próby odbioru sygnału cyfrowej telewizji naziemnej w telefonach komórkowych w ramach programów pilotażowych realizowanych w Madrycie, Barcelonie, Walencji, Saragossie i Gijónie.

Abertis Telecom

W celu zapewnienia rentowności i płynnego działania spółki Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) podjęte zostają prace zmierzające do integracji spółek Retevisión i Tradia.

Przejęcie Retevisión

Po wydzieleniu oddziału audiowizualnego Retevisión ze struktur spółki Auna staje się on częścią spółki Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom), co umacnia pozycję grupy na hiszpańskim rynku telekomunikacyjnym.

Początki cyfrowej telewizji naziemnej

Spółka Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) wygrywa przetarg na rozwój i wdrożenie cyfrowej telewizji naziemnej w hiszpańskiej prowincji La Rioja.

Bezpieczne sieci prywatne

Abertis Telecom (obecnie Cellnex Telecom) umacnia swoją pozycję w sektorze łączności radiowej przeznaczonej dla organów porządkowych i służb ratunkowych dzięki sieciom TETRA i Àgora.

VIEW MORE VIEW LESS

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj