close icon
close icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 27 Apr 2023
 • ·
 • Finance

Cellnex zamyka I kw. 2023 r. przychodem na poziomie 985 mln EUR, co oznacza wzrost o 19%

Wyniki za okres styczeń–marzec 2023 r.

Odnotowano wzrost EBITDA (+15%) i cyklicznych wolnych przepływów pieniężnych (+12%) spowodowany wzrostem organicznym (+6,8%) i konsolidacją geograficzną Cellnex

Zarząd mianował Jonathana Amouyala na stanowisko dyrektora posiadającego znaczny pakiet akcji spółki oraz Manę Teresę Ballester na stanowisko niezależnego dyrektora Cellnex

 • Wskaźniki finansowe[1] nadal odzwierciedlają wpływ zwiększającego się zasięgu geograficznego oraz siły działalności organicznej Grupy
  • Przychody[2] wyniosły 985 mln EUR (względem 828 mln EUR w I kw. 2022 r.) skorygowany wskaźnik EBITDA wyniósł 730 mln EUR (względem 634 mln EUR w I kw. 2022 r.), zaś cykliczne lewarowane wolne przepływy pieniężne wyniosły 336 mln EUR (względem 300 mln w I kw. 2022 r.).
  • Mocny wzrost organiczny: +6,8% punktów obecności w stacjach bazowych grupy.

 • Zadłużenie finansowe netto[3] na marzec 2023 r. wynosi 17 mld EUR. 77% zadłużenia ma oprocentowanie stałe.
 • Wg stanu na marzec 2023 r. spółka Cellnex dysponowała płynnością natychmiastową (środki pieniężne i niewykorzystane instrumenty kredytowe) w kwocie około 4,3 mld EUR.
 • Już drugi rok z rzędu Spółka została uwzględniona w „Indeksie równouprawnienia płci Bloomberga” (Bloomberg Gender-Equality Index) za swoje zaangażowanie na rzecz różnorodności, równości i inkluzywności oraz została uznana przez organizację CDP za „Lidera zaangażowania dostawców” (Supplier Engagement Leader) za angażowanie swoich dostawców w walkę ze zmianą klimatu i działania podjęte w celu zmierzenia i zmniejszenia wpływu swojego łańcucha dostaw na środowisko. W 2023 r. spółka Cellnex została również po raz pierwszy uwzględniona w Roczniku zrównoważonego rozwoju (Sustainability Yearbook) publikowanym przez S&P Global.

Barcelona, 27 kwietnia 2023 r. Spółka Cellnex Telecom przedstawiła swoje wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku. Przychody wyniosły 985 mln EUR (+19%) – około +15% w porównaniu z I kw. 2022 r. z wyłączeniem przychodów opodatkowanych za zasadach pass through (przerzucanie części kosztów) – a skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł do 730 mln EUR (+15%), co łącznie odzwierciedla wzrost organiczny i skutek konsolidacji aktywów nabytych w 2022 r. Cykliczne lewarowane wolne przepływy pieniężne wyniosły 336 mln EUR (+12%).

Wynik księgowy netto był ujemny i wyniósł -91 mln EUR (względem -93 mln w 2022 r.) i w dalszym ciągu odzwierciedla wpływ amortyzacji (+13% względem I kw. 2022 r.) i kosztów finansowych (+12% względem I kw. 2022 r.), co wiąże się z procesem konsolidacji przejęć i integracji w obrębie Grupy oraz wynikającą z tego ekspansją geograficzną.

Tobias Martinez, Dyrektor Wykonawczy spółki Cellnex, zaznaczył: – W pierwszym kwartale skutecznie osiągnęliśmy cele wzrostu organicznego grupy, co dodatkowo potwierdza, że Spółka podąża drogą realizacji swojego kierunku strategicznego ogłoszonego przez nas w listopadzie ubiegłego roku. Strategia ta opiera się na zdobyciu ratingu klasy inwestycyjnej Standard & Poor’s nie później niż do 2024 r., wzmacniając w ten sposób nasze fundamenty finansowe z myślą o zrównoważonym rozwoju Cellnex w nadchodzących latach.

 

Jednostki biznesowe. Najważniejsze wskaźniki za okres

 • Usługi związane z infrastrukturą dla operatorów sieci komórkowych przyniosły 91,3% przychodów – 899 mln EUR, co daje 20% wzrostu rok do roku.
 • Działalność w sektorze infrastruktury nadawczej przyniosła 5,8% przychodów, czyli 57 mln EUR.
 • Działalność związana z sieciami bezpieczeństwa i sieciami służb ratunkowych oraz rozwiązaniami w zakresie inteligentnego zarządzania infrastrukturą miejską (IoT i Smart Cities) przyniosła 2,9% przychodu, dając łącznie 29 mln EUR.
 • Na dzień 31 marca spółka Cellnex dysponowała łącznie liczbą 111 931 sprawnych stacji bazowych (bez uwzględniania 18 936 stacji bazowych, których uruchomienie jest planowane do 2030 r.): 4546 w Austrii, 1576 w Danii, 10 455 w Hiszpanii, 24 908 we Francji, 1936 w Irlandii, 21 576 we Włoszech, 4079 w Holandii, 15 550 w Polsce, 6431 w Portugalii, 12 543 w Wielkiej Brytanii, 2906 w Szwecji oraz 5425 w Szwajcarii; a oprócz tego 7988 węzłów DAS i stacji bazowych o małej mocy.
 • Wzrost organiczny pod względem punktów obecności w stacjach bazowych był wyższy o 6,8% rok do roku, z uwzględnieniem efektu uruchomienia nowych stacji bazowych w tym okresie.

 

Struktura finansowa

Struktura zadłużenia spółki Cellnex cechuje się elastycznością wynikającą z różnorodności zastosowanych instrumentów.

 • Zadłużenie netto grupy – stan na marzec 2023 r., z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu – wyniosło 17 mld EUR. 77% zadłużenia ma oprocentowanie stałe.
 • Wg stanu na marzec 2023 r. spółka Cellnex dysponowała płynnością natychmiastową (środki pieniężne i niewykorzystane instrumenty kredytowe) w kwocie około 4,3 mld EUR.
 • Papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę Cellnex utrzymują swoją klasę inwestycyjną Fitch (BBB-), a w styczniu potwierdzono, że dotyczące ich prognozy są stabilne. Z kolei agencja S&P utrzymuje ocenę BB+ i stabilną prognozę potwierdzoną w kwietniu.
 • Spółka Cellnex nadal rozważa otwarcie kapitału określonych jednostek zależnych Grupy w celu krystalizacji wartości i przyspieszenia procesu osiągania klasy inwestycyjnej S&P.

O spółce Cellnex Telecom

Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Spółka Cellnex jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje około 135 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Struktura działalności biznesowej spółki Cellnex obejmuje cztery główne obszary: usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, sieci nadawcze sygnału audiowizualnego, sieci bezpieczeństwa i sieci służb ratowniczych oraz rozwiązania z zakresu inteligentnej infrastruktury miejskiej i zarządzania usługami (Smart Cities oraz Internet rzeczy [Internet of Things, IoT]).

Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych, została też ujęta w zawężonych indeksach IBEX 35 i EuroStoxx 100. Ujęta jest również w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, w tym w CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI. Wśród akcjonariuszy referencyjnych spółki Cellnex można wymienić TCI, Edizione, GIC, JP Morgan, CPP Investments, Blackrock, CK Hutchison, CriteriaCaixa i Norges Bank.

——————

[1]Dokument Excel z odnośnymi danymi jest dostępny na stronie www.cellnex.com

[2] Odpowiada zyskowi z działalności operacyjnej pomniejszonemu o zaliczki dla klientów. Zob. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za analogiczny okres kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

[3] Z wyłączeniem zobowiązań leasingowych

Media Contacts

Social Media

_Global Corporate & Public Affairs Director

Toni Brunet Mauri

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj