search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

Inicjatywa pomocy Cellnex w związku z COVID-19

Od samego początku kryzysu wywołanego koronawirusem (COVID-19), Cellnex Telecom, jako operator infrastruktury telekomunikacyjnej dla radia i telewizji (DTT), transmisji głosu i danych oraz sieci komunikacyjnych dla sił bezpieczeństwa (policji i straży pożarnej) oraz służb ratowniczych (ratownictwo medyczne i morskie), wdrożył swoje plany awaryjne i plany ciągłości działania w krajach, w których prowadzi działalność.

Naszym głównym celem jest zachowanie bezpieczeństwa i dostępności świadczonych przez nas usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy jednoczesnym zapewnieniu stosowania najsurowszych środków ochrony naszych pracowników i współpracowników.

Ponadto, pod parasolem “Cellnex COVID-19 Relief Initiative”, firma utrzymuje kilka linii współpracy o wartości 10 milionów euro z organizacjami pozarządowymi i różnymi szpitalami, które pomagają zminimalizować wpływ pandemii na zdrowie, gospodarkę i społeczeństwo.

Doświadczenie Covid-19 z pierwszej ręki

Specjaliści Cellnex z całej Europy opowiadają nam, jak ich kraje i zespoły podeszły do sytuacji spowodowanej przez Covid-19, dzieląc się swoimi refleksjami na temat świata telekomunikacji, nadchodzących wyzwań i wniosków wyciągniętych z tej wyjątkowej sytuacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tą interaktywną mapą, klikając na żółte kropki.

 

Inicjatywa pomocy Cellnex w związku z COVID-19

Cellnex opracował “Cellnex’s Covid-19 Relief Initiative” w obliczu globalnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Fundusz w wysokości 10 milionów euro na współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i projektami, które pomagają zminimalizować zdrowotne, gospodarcze i społeczne skutki kryzysu.

 • Barnados
 • Fundusz Walki z Rakiem dla Dzieci
Barnados – Irlandia

Barnardos wspiera dzieci, których dobro jest zagrożone, pracując z nimi, ich rodzinami i społecznościami oraz prowadząc kampanie na rzecz praw dzieci. Od początku kryzysu związanego z COVID-19 organizacja szybko dostosowała swoje usługi, obsługując 1720 rodzin pilnie potrzebujących wsparcia.

Więcej informacji: Irlandia: Rok działalności

Arrow
Cancer Fund for Children - Irlandia

Fundusz Walki z Rakiem dla Dzieci zespół specjalistów zapewniających szeroki zakres praktycznej, finansowej i emocjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym chorobą nowotworową, w domu, podczas hospitalizacji i w ich otoczeniu społecznym.

Więcej informacji: Irlandia: Rok działalności

Arrow
 • Emmaüs Connect
Emmaüs Connect – Francja

Podmiot zajmujący się zapewnieniem włączenia cyfrowego dla najbardziej wrażliwych grup. Cellnex Francja i Emmaüs Connect uruchomiły dwuletni wspólny projekt mający na celu cyfrową integrację najbardziej wrażliwych grup społecznych.

Zorganizowanych zostanie 100 wprowadzających warsztatów komputerowych wraz ze 100 usługami pomocy w podłączeniu; 100 beneficjentów otrzyma wsparcie w ramach programu edukacyjnego, a także otwarty zostanie nowy punkt przyjęć. Pracownicy Cellnex otrzymają również możliwość udziału w wolontariacie i mentoringu.

Więcej informacji: Joining forces for digital inclusion

Arrow
 • Hospital Clínic
Hospital Clínic – Hiszpania/Francja/Włochy

Europejskie konsorcjum szpitali pod przewodnictwem Clinic-IDIBAPS oraz Bank Krwi i Tkanek, a także z udziałem IISGM-Hospital Universitario Gregorio Marañón, IRST-IRCCS w Meldola, INSERM-U1183 w Montpellier i IRCCS Ospedale San Raffaele w Mediolanie, rozpoczął projekt badawczy w zakresie immunoterapii komórkowej w celu zwalczania COVID-19.

Więcej informacji:

Cellnex finansuje projekt immunoterapii komórkowej w walce z Covid-19
Europejskie konsorcjum szpitali kierowane przez Clínic-Idibaps przy wsparciu Cellnex Telecom realizuje projekt immunoterapii komórkowej w walce z Covid-19.

Arrow
 • Médecins Sans Frontières
Médecins Sans Frontières – Szwajcaria

MSF zapewniają pomoc medyczną osobom dotkniętym konfliktami, epidemiami, katastrofami lub wykluczonym z opieki zdrowotnej. Ich zespoły składają się z dziesiątek tysięcy pracowników służby zdrowia, personelu logistycznego i administracyjnego – połączonych ich statutem. W swoich działaniach kierują się etyką medyczną oraz zasadami bezstronności, niezależności i neutralności. MSF jest organizacją non-profit, samorządną i opartą na członkach.

MSF została założona w 1971 roku w Paryżu przez grupę dziennikarzy i lekarzy. Dziś jest to ogólnoświatowy ruch liczący prawie 65 000 osób.

Podczas pandemii koronawirusa personel medyczny, logistyczny i zajmujący się promocją zdrowia pracował nad projektami w kantonach Genewa i Vaud, pomagając przede wszystkim osobom w trudnej sytuacji, uchodźcom i osobom starszym.

Arrow
 • Banco Alimentare
 • Społeczność Sant’Egidio
 • Croce Rossa Italiana
 • Protezione Civile
Banco Alimentare – Włochy

Organizacja ta zapewnia wsparcie społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i edukacyjne najbiedniejszym członkom społeczeństwa. Banco Alimentare dostarcza żywność organizacjom charytatywnym, które z kolei rozprowadzają ją wśród osób potrzebujących. Promuje również i prowadzi działania mające na celu edukację na temat znaczenia doceniania żywności i niemarnowania jej, a także podnoszenie świadomości na temat ubóstwa, ubóstwa żywności, zdrowej diety i wolontariatu.

Arrow
Społeczność Sant’Egidio – Włochy

Chrześcijańska wspólnota, która narodziła się w 1968 roku w szkole średniej w centrum Rzymu. Z biegiem lat stała się siecią społecnzości, jest obecna w ponad 70 krajach na całym świecie. Wspólnota zwraca szczególną uwagę na peryferyjne dzielnice, zrzeszając mężczyzn i kobiety w każdym wieku i stanie, zjednoczonych dobrowolnym i wolnym zaangażowaniem na rzecz ubogich i pokoju.

Croce Rossa Italiana – Włochy

Założone w 1864 roku stowarzyszenie non-profit ma na celu zapobieganie i łagodzenie cierpienia, bez względu na narodowość, rasę, płeć, wyznanie, język, klasę społeczną czy poglądy polityczne, pomagając w utrzymaniu i promowaniu ludzkiej godności oraz kultury niestosowania przemocy i pokoju.

Od początku alarmu związanego z Covid-19 Croce Rossa Italiana pracuje na pierwszej linii frontu, przyjmując liczne środki, takie jak reagowanie kryzysowe, usługi zdrowotne, wsparcie psychologiczne, logistyka, kampanie uświadamiające, testy wykrywania i zapewniając znaczne wsparcie dla kluczowych działań pomagających w walce z pandemią.

Protezione Civile – Włochy

Departament włoskiego rządu odpowiedzialny za koordynację reagowania na klęski żywiołowe, katastrofy i inne zdarzenia, których intensywność lub zakres wymagają nadzwyczajnego zarządzania.

Protezione civile (Ochrona ludności) zarządzała kryzysem COVID-19 we Włoszech zgodnie z konsekwencjami, jakie poniósł kraj.

Wkład finansowy Cellnex pomógł w zakupie respiratorów i sprzętu ochronnego dla personelu medycznego, a także zapewnił wsparcie w tworzeniu dodatkowych obiektów do zarządzania dużą liczbą pacjentów.

 • Sea Cadets
Sea Cadets – Wielka Brytania

Krajowa młodzieżowa organizacja charytatywna współpracująca z 15 000 młodych ludzi w wieku od 10 do 18 lat w całej Wielkiej Brytanii. Ma ponad 400 jednostek prowadzonych przez 9000 wolontariuszy, którzy ułatwiają kadetom odkrywanie świata, oderwanie się od ekranów i czerpanie wzorców do naśladowania.

Platforma, którą oferują, opiera się na zwyczajach, tradycjach i wartościach Królewskiej Marynarki Wojennej: odwadze, zaangażowaniu, dyscyplinie, szacunku, uczciwości i szczerości.

Cellnex zapewnia wsparcie finansowe dla programów szkoleniowych dla młodzieży w obszarach takich jak inżynieria morska, meteorologia i nawigacja, opracowanych przez Sea Cadets za pośrednictwem 69 lokalnych jednostek w południowej Anglii.

Arrow
 • Armoede Fonds
 • National Ouderen Fonds
 • Oranje Fonds
Armoede Fonds – Holandia

Ten fundusz walki z ubóstwem zapewnia wsparcie finansowe lokalnym organizacjom pomocowym, aby mogły one kontynuować swoją istotną pracę na rzecz osób żyjących w ubóstwie.

Coraz więcej osób starszych w Holandii żyje w ubóstwie i potrzebuje wsparcia takich podmiotów jak Armoede Fonds.

Arrow
National Ouderen Fonds – Holandia

National Ouderen Fonds (Krajowy Fundusz na rzecz Osób Starszych) jest przeznaczony dla wszystkich seniorów w Holandii. Oferuje wszelkiego rodzaju działania umożliwiające ludziom spotykanie się, aby każdy miał szansę na aktywne starzenie się.

Jej filarami są: aktywne starzenie się, inspirowanie środowiska przyjaznego osobom starszym i zwalczanie samotności.

Oranje Fonds – Holandia

Oranje Fonds jest największym krajowym funduszem społecznym w Holandii. Został utworzony w 2002 roku, po połączeniu z Koningin Juliana Fonds, utworzonym w 1948 roku.

Koncentruje się na projektach, które zapewniają, że wszyscy możemy uczestniczyć w życiu społecznym. Wsparcie jest udzielane w formie pieniężnej, wiedzy i opieki.

 • Assistência Médica Internacional (AMI)
Assistência Médica Internacional (AMI) – Portugalia

Assistência Médica Internacional (AMI) została założona w 1984 roku z myślą o człowieku. Od 1987 roku pracowała w 82 krajach na całym świecie, wysyłając setki wolontariuszy i tony pomocy.

Od 1994 roku, świadoma rzeczywistości doświadczanej w Portugalii, AMI rozszerzyła swój obszar działania, mając na celu zminimalizowanie skutków zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego na terytorium kraju.

Na początku pandemii AMI stworzyła kampanię pomocową “Os amigos são para as ocasiões”, aby zwiększyć wsparcie udzielane osobom starszym i innym grupom ryzyka, takim jak chorzy na raka, osoby żyjące z HIV, diabetycy, rodziny monoparentalne i inne przypadki izolacji społecznej.

Cellnex partycypuje w kosztach koszy z artykułami pierwszej potrzeby, które zostaną dostarczone do grupy docelowej tej inicjatywy.

 • Madrycki Bank Żywności
 • Cáritas
 • Casal dels Infants (Dom Niemowląt)
 • Cruz Roja
 • FESBAL
 • Fundació Formació i Treball
 • Sant Joan de Déu Hospital
 • IFEMA
 • Leitat
 • Save the Children
 • UNICEF
Madrycki Bank Żywności - Hiszpania

Cellnex współpracuje z Banco de Alimentos de Madrid (BAM) z wkładem ekonomicznym mającym na celu pokrycie części potrzeb operacyjnych, które znacznie wzrosły w wyniku kryzysu COVID-19. Od początku kryzysu zdrowotnego zapotrzebowanie na żywność wzrosło o ponad 40%, a podmiot obsługuje 190 000 beneficjentów za pośrednictwem 540 zarejestrowanych organizacji charytatywnych.

Cáritas – Hiszpania

Cáritas Española prowadzi działalność charytatywną i społeczną Kościoła w Hiszpanii poprzez swoich konfederatów. Promuje ogólny rozwój ludzi i narodów, zwłaszcza najbiedniejszych i najbardziej wykluczonych.

Od początku pandemii sieć 70 diecezjalnych Cáritas, które tworzą Cáritas Española, dokłada wszelkich starań, aby wspierać społeczności znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji w obliczu kryzysu społeczno-zdrowotnego spowodowanego przez COVID-19.

Cellnex uczestniczy w tym celu, zapewniając środki finansowe na kampanie opracowane przez Cáritas Catalunya i Cáritas Diocesana Madrid w celu złagodzenia skutków kryzysu.

Casal dels Infants (Dom Niemowląt) – Hiszpania

Casal dels Infants (Dom Niemowląt) to organizacja pozarządowa, która od 1983 r. wspiera dziewczęta, chłopców i młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewniając im wsparcie w celu przezwyciężenia nierówności szans, a tym samym zapobiegania dziedziczeniu ubóstwa.

Cellnex współpracował w ramach projektu mającego na celu wspieranie osób znajdujących się w sytuacjach wysokiej podatności na kryzys związany z COVID-19.

Cruz Roja – Hiszpania

Hiszpański czerwony krzyż jest organizacją humanitarną, która zapewnia kompleksowe rozwiązania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji z perspektywy rozwoju człowieka i społeczności, wzmacniając ich indywidualne możliwości w kontekście społecznym.

Cellnex zapewnił fundusze na zakup masek i innego sprzętu ochronnego w celu zaspokojenia potrzeb w obszarach szczególnego ryzyka.

Więcej informacji: Stan zagrożenia koronawirusem w Hiszpanii

Arrow
FESBAL – Hiszpania

Hiszpańska Federacja Banków Żywności (FESBAL) to niepolityczna i bezwyznaniowa organizacja pozarządowa założona w 1996 r., która promuje, prowadzi i koordynuje Banki Żywności zaangażowane w walkę z głodem, ubóstwem i marnotrawstwem żywności, wykorzystując i dystrybuując żywność wśród najbardziej potrzebujących, a także pełniąc inne funkcje społeczne.

FESBAL składa się z 54 zrzeszonych Banków Żywności w całej Hiszpanii, które dystrybuują żywność do ponad 7 000 organizacji charytatywnych i ponad 1 000 000 beneficjentów.

Cellnex wsparł finansowo kampanię “Wielka Zbiórka Żywności 2020”, największe wydarzenie solidarnościowe Banków Żywności na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w Hiszpanii z powodu kryzysu zdrowotnego i społecznego spowodowanego przez COVID-19.

Fundació Formació i Treball – Hiszpania

Fundación Formació i Treball ma na celu szkolenie i zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zarządzanie dystrybucją odzieży, mebli i innego sprzętu gospodarstwa domowego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Cellnex współpracował w ramach projektu w celu nabycia sprzętu komputerowego (głównie tabletów) dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji, aby zapobiec pogłębianiu się różnic społecznych z powodu braku dostępu do technologii.

Sant Joan de Déu Hospital – Hiszpania

Sant Joan de Déu Hospital stworzyła Kids Corona, wyjątkową inicjatywę, która powstała w celu zrozumienia, czy dzieci mają naturalną ochronę przed COVID-19 i jak ta choroba wpływa na kobiety w ciąży. Kids Corona zapewnia otwartą platformę dostępu dla naukowców z całego świata, pracowników służby zdrowia i ogółu społeczeństwa, aby połączyć siły w celu znalezienia odpowiedzi.

Cellnex wspiera finansowo działania prowadzone w ramach inicjatywy Kids Corona.

IFEMA – Hiszpania

Podczas pierwszej fali pandemii, rząd Wspólnoty Madrytu dostosował infrastrukturę IFEMA aby wykorzystać je jako szpital polowy, który pomoże odciążyć pacjentów przyjmowanych do szpitali.

Firma Cellnex dobrowolnie dostarczyła czujniki potrzebne do kontrolowania warunków środowiskowych (temperatury, wilgotności, jakości powietrza itp.) za pomocą technologii Internetu rzeczy (IoT) i platformy zarządzania danymi SmartBrain.

Więcej informacji:

Twitter Feria de Madrid
Hospital de IFEMA (Wikipedia)

Leitat – Hiszpania

Leitat to centrum technologiczne, którego celem jest zarządzanie technologiami w celu tworzenia i przekazywania zrównoważonej wartości społecznej, środowiskowej, ekonomicznej i przemysłowej firmom i podmiotom poprzez badania i procesy.

Cellnex wziął udział w projekcie mającym na celu zaprojektowanie, zatwierdzenie i wyprodukowanie respiratora polowego w celu zaspokojenia wyjątkowych potrzeb tego typu urządzeń w leczeniu powikłań oddechowych wynikających z zakażenia Covid-19.

Firma wniosła wkład finansowy, ale także dzięki komponentom i doświadczeniu Cellnex Telecom w zakresie sensoryzacji i łączności w celu ulepszenia systemów sterowania urządzeniem przy użyciu technologii IoT (Internet of Things).

Więcej informacji:

Cellnex “connects” a field ventilator to the internet of things

Arrow
Save the Children – Hiszpania

Save the Children działa, aby dać milionom dzieci szansę na bycie tym, kim chcą być dzisiaj i marzyć o tym, kim będą jutro.

Cellnex wziął udział w projekcie “A tu lado” obejmującym edukacyjne programy interwencyjne poprzez zdalne wsparcie szkół i zapewnienie im narzędzi technologicznych (połączenie internetowe, dystrybucja tabletów …), szczególnie dla nieletnich znajdujących się w trudnej sytuacji.

Więcej informacji: Save the Children – A tu lado

Arrow
UNICEF – Hiszpania

UNICEF działa na rzecz zapewnienia wszystkim dzieciom na świecie możliwości cieszenia się dzieciństwem bez obaw. Broni praw dzieci ponad wszystko, z pasją, poświęceniem i rygorem w ponad 190 krajach.

Cellnex współpracuje z kampanią “Coronavirus Emergency”, dostarczając sprzęt ochronny i zestawy do wykrywania koronawirusa społecznościom, które najbardziej ich potrzebują.

Więcej informacji: onación emergencia coronavirus

Arrow

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj