search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 06 Mar 2024
 • ·
 • Poland

Cellnex Poland i CETIN a.s. rozpoczęły współpracę przy realizacji łączności w ramach projektu BALTCOR5G współfinansowanego unijnym programem CEF Digital

W ramach inicjatywy BALTCOR5G zostanie wdrożona wspólna infrastruktura 5G na obszarach transgranicznych między Czechami, a Polską. Inicjatywa ta wspierana jest przez Connecting Europe Facility Digital EU Programme (CEF Digital).

Projekt realizowany jest przez Towerlink Poland (część grupy Cellnex Poland) oraz czeską spółkę CETIN a.s. (część CETIN Group) przy wsparciu z programu CEF Digital 2021-27. Wdrożenie technologii 5G na transgranicznych obszarach rynkowych może potencjalnie zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie w tych regionach uzyskują dostęp do usług telekomunikacyjnych i korzystają z nich. Technologia ta zostanie wdrożona w ciągu najbliższych 3 lat (2024–2026).

W ramach prowadzonych działań Cellnex Poland (przez Towerlink Poland) oraz CETIN będą wdrażać dedykowaną infrastrukturę telekomunikacyjną — zarówno pasywną, jak i aktywną — dla obszarów bez lub z bardzo ograniczonym zasięgiem 5G. Plan zakłada rozmieszczenie kilku lokalizacji zarówno w Polsce, jak i w Czechach wzdłuż 125-kilometrowego korytarza drogi A1, w regionach przygranicznych między Częstochową a Ostrawą. Projekt umożliwi testowanie sieci 5G w obszarze mobilności, w tym cyfryzacji infrastruktury drogowej. Dzięki zastosowaniu sieci czujników, takich jak kamery HD, w czasie rzeczywistym przesyłane będą zapisy wideo. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, pozwoli to na automatyczną analizę ruchu drogowego i umożliwi operatorom drogi szczegółowe monitorowanie ruchu na autostradzie, w segmentach o długości 1-2 km, oraz inteligentne nim zarządzanie.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać rozwój europejskiej mapy drogowej, zapewniając dobrą i ciągłą łączność transgraniczną. Dzięki temu znacząco może zwiększyć się bezpieczeństwo na drogach. To także szansa na rozwój gospodarczy w regionach objętych projektem. Współpraca z naszym czeskim partnerem w zakresie łączności, w korytarzu transgranicznym, jest wyjątkowym przykładem współpracy między niezależnym TowerCo i operatorem hurtowym, wykraczającym poza interesy jednego konkretnego kraju. Jestem przekonany, że ten projekt będzie miał istotne znaczenie dla zapewnienia płynnej komunikacji na kluczowym szlaku transportowym dla europejskich przedsiębiorstw — powiedział Santiago Argelich Hesse, prezes zarządu Cellnex Poland.

Cieszymy się, że możemy być częścią inicjatywy BALTCOR5G, współpracując z Cellnex Poland w celu wdrożenia wspólnej infrastruktury 5G na obszarach transgranicznych między Czechami a Polską. Współpraca ta podkreśla nasze zaangażowanie w rozszerzenie i poprawę zasięgu 5G  we wszystkich obszarach o niedostatecznym zasięgu. Dzięki wsparciu z unijnego funduszu CEF Digital chcemy utorować drogę dla innowacyjnych rozwiązań infrastruktury cyfrowej, takich jak zintegrowana i zautomatyzowana mobilność (ang. Connected Automated Mobility CAM) — powiedział Juraj Šedivý, prezes zarządu Cetin Group.

Ponadto Cellnex Poland i CETIN planują wdrożyć infrastrukturę, która pozwoli w przyszłości korzystać z rozwiązań CAM. Dzięki dotacjom z CEF Digital beneficjenci będą mogli oferować neutralną infrastrukturę różnym zainteresowanym stronom, takim jak operatorzy sieci komórkowych (Mobile Network Operators) lub zarządcy dróg. Bez takiego wsparcia, byłoby to niemożliwe.

Plan projektu zakłada wdrożenie dwóch kategorii infrastruktury. Pierwsza dotyczy współdzielonej infrastruktury 5G i obejmuje warstwy pasywną, aktywną i transmisyjną. Dzięki wdrożeniu infrastruktury pasywnej operatorzy sieci mobilnych będą mogli umieścić swój sprzęt  5G (w tym w pasmie C przydzielonym operatorom) w celu zapewnienia zasięgu. Infrastruktura transmisyjna zapewni transfer danych do nowo wdrożonych lokalizacji i ich połączenie z sieciami głównymi operatorów.

Druga kategoria infrastruktury dotyczy rozwiązań CAM. Wdrożenie tej części projektu rozpocznie się od warstwy wielodostępowego przetwarzania brzegowego (ang. Multi-Access Edge Computing, MEC) umiejscowionej w pobliżu drogi, co pozwoli na lokalne przetwarzanie danych zebranych od użytkowników, co ważne, z małym opóźnieniem.

Infrastruktura ta ma być neutralna i współdzielona między różnymi interesariuszami — zarówno firmami telekomunikacyjnymi, zarządcami dróg, jak i przedsiębiorstwami. Zapewnia to najniższe koszty i najkrótszy czas wprowadzenia na rynek zaawansowanych usług dla klientów końcowych.

 

O CEF Digital

Connecting Europe Facility Digital EU Programme (CEF Digital) promuje inwestycje publiczne i prywatne, przyczyniając się do rozwoju projektów budowy transgranicznych korytarzy 5G o znaczeniu europejskim.

Jednocześnie jest to korzystne dla ustanowienia bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowych i 5G. Poprawa infrastruktury będzie jednym z kluczowych kamieni milowych dla osiągnięcia cyfrowej transformacji kontynentu i zapewnienia, że gigabitowa łączność dotrze do wszystkich domów w UE do 2030 roku.

Program ma na celu wzmocnienie sieci łączności poprzez wspieranie nowych infrastruktur szkieletowych lub ulepszanie istniejących.

Główne działania przewidziane w ramach funduszu CEF Digital obejmują:

–    Wdrażanie sieci o bardzo wysokiej przepustowości, w tym systemów 5G, w obszarach, których dotyczą czynniki społeczno-ekonomiczne.

–    Zagwarantowanie nieprzerwanego pokrycia systemami 5G wszystkich głównych szlaków transportowych, w tym transeuropejskich sieci transportowych.

–    Wdrażanie nowych lub znacząca modernizacja istniejących sieci szkieletowych w obrębie państw członkowskich i między nimi oraz między Unią a państwami trzecimi.

–    Wdrażanie i wspieranie infrastruktury łączności cyfrowej związanej z projektami transgranicznymi w obszarach transportu lub energii.

 

O firmie Cellnex Telecom

Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Spółka Cellnex Telecom jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje blisko 138 000 lokalizacji – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce.

W Polsce Cellnex rozpoczął działalność w 2021 roku, po przejęciu infrastruktury pasywnej (wież i masztów) od operatorów sieci P4 oraz Polkomtel. Polska jest też pierwszym krajem, w którym Cellnex zainwestował również w infrastrukturę aktywną (anteny, nadajniki), odkupując je od firmy Polkomtel. Obecnie Cellnex Poland świadczy usługi zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną na rzecz Play i Polkomtel oraz innych podmiotów (służb mundurowych, administracji, czy też operatorów infrastruktury krytycznej) oraz podmiotów komercyjnych w zakresie wewnątrz budynkowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

http://www.cellnex.pl

 

O firmie CETIN a.s.

CETIN jest właścicielem, operatorem i modernizatorem największej sieci komunikacji elektronicznej obejmującej 99,6% populacji Czech. Świadczy usługi infrastrukturalne dla sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi transmisji danych dla sieci korporacyjnych i wynajmu centrów danych. Świadczymy także międzynarodowe usługi głosowe zarówno dla dostawców krajowych, jak i zagranicznych. Jesteśmy niezależnym graczem hurtowym, niezwiązanym z żadnym konkretnym dostawcą. Zapewniamy otwarty dostęp do sieci na uczciwych warunkach dla wszystkich operatorów.  CETIN a.s. jest członkiem Grupy CETIN.

www.cetin.cz

www.twitter.com/CETINCZ

www.facebook.com/cetin.cz/

www.linkedin.com/company/cetin

 

O Grupie CETIN

Grupa CETIN jest czołowym hurtowym dostawcą aktywnych i pasywnych usług infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania łączności dla wszystkich zastosowań, działając w czterech krajach: Czechy, Węgry, Bułgaria i Serbia.

www.cetin.eu

 

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj