search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 11 Jan 2023
 • ·
 • Poland

Cellnex Poland wprowadza zmiany w strukturze oraz Zarządzie firmy

 

11 stycznia, Warszawa: Cellnex Poland wprowadza zmiany organizacyjne, obowiązujące od teraz. Zmiany te dotyczą zarówno struktury funkcjonalnej jak i składu Zarządu spółki Cellnex Poland i mają na celu uproszczenie struktury zarządzania oraz podniesienie poziomu integracji i efektywności działania wszystkich spółek Cellnex w Polsce.

Po wypełnieniu kluczowych zadań związanych z wejściem Cellnex na rynek w Polsce, z Zarządu odeszli Alexandre Mestre Molins (Wiceprezes Grupy Cellnex Telecom) oraz Jose Manuel Aisa Mancho (CFO Grupy Cellnex Telecom), natomiast dwaj pozostali członkowie Zarządu zostali powołani na nowe stanowiska, tj. Santiago Argelich Hesse został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, a Jose Maria Miralles Prieto (Dyrektor ds. prawnych Grupy Cellnex Telecom) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie, do Zarządu powołani zostali nowi członkowie, tj. Servando Sierra Marti (Dyrektor ds. Sprzedaży), Olamide Adesola Ajibola (Dyrektor ds. finansowych oraz zarządzania systemami), Jacek Niewęgłowski (Dyrektor ds. relacji zewnętrznych i transformacji biznesowej), Leszek Lis (Dyrektor ds. operacyjnych), Małgorzata Rozwałka-Tłok (Dyrektor ds. kapitału ludzkiego) oraz Ewa Derkacz-Smolna (Dyrektor ds. prawnych).

Jednocześnie przebudowie ulega Obszar Sprzedaży naszej organizacji, który zostanie podzielony na departamenty odpowiadające poszczególnym segmentom rynkowym. Zapewnią one obsługę klientów za pomocą lepiej dopasowanej oferty, tj. dostosowanej do potrzeb konkretnych segmentów rynku. Rolę Dyrektora zmienionego i poszerzonego Działu Sprzedaży obejmie Servando Sierra Marti, dotychczasowy Dyrektor ds. Usług Wspólnych w Cellnex Poland. Mikołaj Skipietrow, zarządzający poprzednio częścią obszaru sprzedaży, opuści naszą organizację z końcem stycznia br. W tym czasie będzie przekazywał obowiązki swojemu następcy, a przez kolejnych kilka miesięcy będzie wspierał Zarząd w zapewnieniu płynności zmiany.

Bardzo dziękujemy Mikołajowi za znaczący wkład we wczesny rozwój Cellnex w Polsce i życzymy mu wielu sukcesów na dalszej ścieżce zawodowej.

Rozbudowany Dział Sprzedaży będzie się składać z trzech segmentów: Operatorskiego, Przedsiębiorstw oraz Sektora Publicznego i Transportowego. Managerami każdego z zespołów zostali, odpowiednio: Anna Karwowska-Wróbel, Marcin Augustyniak oraz Maciej Borucki. Anna i Maciej współtworzyli już zespół Cellnex Poland, z kolei Marcin Augustyniak dołączył do niego niedawno, jako Prezes firmy Remer, obecnie spółki z grupy Cellnex Poland.

„Wprowadzane zmiany dostosowują strukturę Cellnex Poland do naszych obecnych potrzeb, zarówno w wymiarze funkcjonalnym, jak i formalnym. Zmiany te tworzą także kolejny krok milowy w integracji firmy w Polsce. Po wypełnieniu kluczowych zadań związanych z wejściem Cellnex na tutejszy rynek, dwóch Członków Zarządu reprezentujących naszą spółkę matkę, Cellnex Telecom, złożyło rezygnacje z funkcji, a powołane zostały nowe osoby, zarządzające kluczowymi obszarami biznesowymi Cellnex w Polsce. Zmiany w Zarządzie odzwierciedlają więc teraz naszą strukturę. Zmiana funkcjonalna to przebudowanie obszaru komercyjnego organizacji. Odkąd rozpoczęliśmy tu działalność, liczba naszych klientów wzrosła, zmienił się też ich profil, co sprawia, że inaczej potrzebujemy zarządzić kierowaną do nich ofertą. Budowa wydajnego modelu współpracy pomiędzy nowymi departamentami sprzedaży i pozostałymi częściami naszej organizacji będzie dla nas kluczowym zadaniem w tym roku.” – powiedział Santiago Argelich, Prezes Zarządu Cellnex Poland.

Wszystkie zmiany obowiązują od 11 stycznia, za wyjątkiem zmian w składzie Zarządu Cellnex Poland, które obowiązują od 1 stycznia br.

Media Contacts

Social Media

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj