search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 20 Dec 2022
 • ·
 • Technology

Komisja Europejska zleca spółce Cellnex realizację sześciu projektów w celu udoskonalenia infrastruktury 5G wzdłuż korytarzy transportowych

Część instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF-2)

 Spółka Cellnex przyczyni się do stworzenia infrastruktury 5G w Europie. Obejmie to uruchomienie sieci łączności między pojazdem a infrastrukturą (vehicle to infrastructure, V2X) w modelu neutralnego operatora dla usług związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem w czterech transgranicznych korytarzach transportowych między Portugalią, Hiszpanią i Francją.

Projekty te stanowią część wspólnej strategii Unii Europejskiej i spółki Cellnex, mającej na celu wzmocnienie rozwoju ekosystemu połączonej i zautomatyzowanej mobilności między dużymi miastami i węzłami transportowymi, co jest kluczowym krokiem naprzód ku doskonaleniu działania służb ratowniczych, infrastruktury sieci drogowej, jakości obsługi pasażerów oraz intermodalnego transportu towarów.

Barcelona/Bruksela, 20 grudnia 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła dziś, że zleciła spółce Cellnex realizację sześciu projektów (czterech prac[1] i dwóch badań[2]) w celu wdrożenia infrastruktury 5G w korytarzach transgranicznych. Prace te będą obejmować dwa korytarze drogowe łączące Hiszpanię z Francją (Barcelona – Montpellier/Tuluza i Bilbao – Bordeaux) oraz dwa korytarze łączące Hiszpanię z Portugalią (Salamanka – Porto – Vigo oraz Mérida – Évora). Dwa badania obejmują połączenie Włoch i Austrii oraz projektu EUMOB z Abertis. Ta infrastruktura, jako niezbędny element umożliwiający wdrożenie połączonej i zautomatyzowanej mobilności w przyszłości, przyniesie korzyści zarówno przemysłowi, jak i obywatelom UE.

Głównym celem tych projektów, stanowiących część cyfrową instrumentu Komisji Europejskiej Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF-2), jest zapewnienie niezakłóconej łączności 5G wysokiej jakości dla służb bezpieczeństwa drogowego oraz usług łączności dla użytkowników i pasażerów pojazdów wzdłuż tych korytarzy. W tym celu spółka Cellnex uruchomi 34 nowe telekomunikacyjne stacje bazowe (w tym systemy anten rozproszonych [distributed antenna system, DAS] w tunelach), które planuje udostępnić operatorom sieci komórkowych w ramach swojego modelu neutralnego operatora infrastruktury, dopełnione przez sieć infrastruktury komunikacyjnej V2X oraz węzły przetwarzania brzegowego, aby zapewnić łączność 5G dla tych czterech korytarzy transgranicznych, o łącznej długości ponad 1400 km.

Łącznie projekty te będą stanowić inwestycję w wysokości ok. 24 milionów EUR, a 50% tej kwoty zostanie sfinansowane przez Komisję Europejską. Projekty te rozpoczną się w styczniu 2023 r. i przewiduje się, że zostaną zakończone do grudnia 2025 r.

Eduardo Fichmann, globalny dyrektor ds. innowacyjności i strategii produktów w Cellnex, podkreślił, że „Spółka Cellnex inwestuje w korzyści, jakie przyniesie cyfryzacja tych korytarzy drogowych, nie tylko dla pojazdów połączonych, ale również dla podmiotów zarządzających sieciami drogowymi, służb ratowniczych, operatorów logistycznych i floty, a także samych pasażerów”. Zachęcił „operatorów sieci komórkowych oraz różne podmioty publiczne i prywatne z sektora mobilności do przyłączenia się do projektu i współpracy nad opracowywaniem nowych usług, których świadczenie będzie możliwe dzięki uruchomieniu tej infrastruktury”.

Albert Cuatrecasas, Nuno Carvalhosa, Vincent Cuvillier, Gianluca Landolina i Peter Haupt,

dyrektorzy zarządzający spółki Cellnex odpowiednio w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech i Austrii, oświadczyli: „Jesteśmy dumni, że możemy wspierać europejską mapę drogową w naszych krajach, aby zapewniać ciągłą łączność wysokiej jakości dla transgranicznych sieci drogowych, promując tym samym udoskonaloną mobilność, bezpieczeństwo na drodze i rozwój gospodarczy ich obszarów wpływu”.

Inicjatywa korytarzy 5G to jeden z obejmujących wiele krajów projektów strategii cyfrowej dekady UE. Elementem cyfrowej części instrumentu CEF jest stworzenie do 2027 r. paneuropejskiej sieci transportowej korytarzy 5G. Ta infrastruktura jest uznawana za kluczowy element umożliwiający wdrożenie połączonej i zautomatyzowanej mobilności w przyszłości. Będzie ona również służyć wzmocnieniu cyfryzacji operacji kolejowych i świadczeniu usług poza sektorem transportowym w obszarach otaczających korytarze, w tym obszarach wiejskich.

Spółka Cellnex ma już doświadczenie w zakresie podobnych wdrożeń zwiększających mobilność przyszłości. Jako lider i koordynator projektu 5GMED, współfinansowanego przez Komisję Europejską, opracowuje transgraniczne warianty zastosowania łączności 5G w ramach zaawansowanych usług wspólnej, połączonej i zautomatyzowanej mobilności (Cooperative Connected and Automated Mobility, CCAM) oraz systemu komunikacji mobilnej kolei przyszłości (Future Rail Mobile Communications System, FRMCS) w korytarzu śródziemnomorskim, między Figueres i Perpignan. Ponadto w Laboratorium mobilności Cellnex, zlokalizowanym w okręgu Parcmotor w Castellolí (Barcelona), spółka projektuje, opracowuje i testuje przyszłe rozwiązania w zakresie infrastruktury łączności, kładąc silny nacisk na ich zrównoważony rozwój oraz zastosowanie w pojazdach połączonych i autonomicznych.

[1] Wdrożenie

[2] Projekt i badanie wykonalności

O spółce Cellnex Telecom

Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Spółka Cellnex jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje 138 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Struktura działalności biznesowej spółki Cellnex obejmuje cztery główne obszary: usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, sieci nadawcze sygnału audiowizualnego, sieci bezpieczeństwa i sieci służb ratowniczych oraz rozwiązania z zakresu inteligentnej infrastruktury miejskiej i zarządzania usługami (Smart Cities oraz Internet rzeczy [Internet of Things, IoT]).

Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych, została też ujęta w zawężonych indeksach IBEX 35 i EuroStoxx 100. Ujęta jest również w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, w tym w Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI.

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj