search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 11 Jan 2023
 • ·
 • Global

Tobias Martinez składa rezygnację ze stanowiska Dyrektora wykonawczego spółki Cellnex

 • Ustąpi on ze stanowiska Dyrektora wykonawczego po Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Grupy zaplanowanym na czerwiec 2023 r.

Barcelona, 11 stycznia 2023 r. – spółka Cellnex Telecom ogłasza rezygnację Dyrektora wykonawczego Tobiasa Martineza. Zrezygnuje on również z funkcji Członka Zarządu. Decyzja ta wejdzie w życie po kolejnym Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za rok obrotowy 2022, które zostało wstępnie zaplanowane na 1 czerwca 2023 r. Zarząd przyjmuje rezygnację Dyrektora wykonawczego i rozpoczyna proces poszukiwania jego następcy. Spółka Cellnex ma wspaniały, zróżnicowany zespół zarządzający, który będzie nadal kierował przedsiębiorstwem i pomoże zapewnić niezakłócony przebieg fazy przejściowej. 

Bertrand Kan, Prezes Zarządu, wyraził „wdzięczność moją i całego Zarządu za niesamowite osiągnięcia Tobiasa w ciągu ośmiu lat sprawowania przez niego funkcji Dyrektora wykonawczego spółki Cellnex, od momentu pierwszej oferty publicznej w maju 2015 r. W tym czasie spółka Cellnex stała się głównym niezależnym operatorem infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie, odgrywając wiodącą rolę w przekształceniu tego sektora, i została światowym liderem w branży”.

„Gdy Tobias stał na czele Cellnex – mówi dalej Bertrand Kan – wykorzystał swoją wizję, energię i wiedzę specjalistyczną do przekształcania Cellnex z operatora krajowego, skupionego na rynku hiszpańskim, w przedsiębiorstwo ogólnoeuropejskie prowadzące działalność w 12 krajach. W trakcie tego procesu spółka zwielokrotniła skalę swojej działalności, co skutkowało zwiększeniem kapitalizacji rynkowej, która w momencie pierwszej oferty publicznej wynosiła 3,2 mld EUR, do 23 mld EUR, osiągnięciem średniej rocznej stopy zwrotu dla akcjonariuszy w wysokości 18% i znalezieniem się w grupie głównych przedsiębiorstw ujętych w indeksie IBEX 35.

Osiem lat sprawowania przez Tobiasa funkcji Dyrektora wykonawczego to był czas dużych zmian w spółce: zwiększenie liczby masztów telekomunikacyjnych z 7500 w jednym kraju do 138 000 w 12 krajach, obsługujących 15 głównych najemców; dokapitalizowanie spółki w ramach czterech emisji praw poboru o łącznej wartości 14,7 mld EUR w latach 2019–2021 w celu sfinansowania tego rozwoju; a także umocnienie wyraźnej pozycji lidera w zakresie ładu korporacyjnego, przejrzystości i strategii ESG”.

Tobias Martinez, Dyrektor wykonawczy spółki Cellnex, podkreślił, że „obecna sytuacja ekonomiczna i finansowa wymaga otwarcia nowego rozdziału w historii Cellnex. Nowy etap oparty będzie na maksymalizacji wzrostu organicznego, konsolidacji projektów przemysłowych w krajach, w których obecnie prowadzimy działalność, i ukierunkowaniu na zarządzanie bilansowe w celu uzyskania ratingu na poziomie klasy inwestycyjnej. Ze względu na wszystkie te czynniki uznałem, że ten etap rozwoju spółki Cellnex powinien odbywać się pod kierownictwem osoby, której horyzont czasowy wybiega poza grudzień 2024 r., gdy wygasa moja umowa”.

Podkreślił on również, jakie osobiste znaczenie miał dla niego ten długi, ponad 20-letni etap, który początkowo był związany ze spółkami Tradia i Retevisión, później z działalnością pod szyldem Abertis Telecom, a w ostatnich ośmiu latach z „transformacyjnym, wyjątkowo dynamicznie rozwijającym się i ekscytującym projektem, jakim jest spółka Cellnex”.

 

O spółce Cellnex Telecom 

Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Łączność telekomunikacyjna zwiększa możliwości, sprawiając, że świat zbliża się do siebie.

Spółka Cellnex Telecom jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje ponad 138 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Struktura działalności biznesowej spółki Cellnex obejmuje cztery główne obszary: usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, sieci nadawcze sygnału audiowizualnego, sieci bezpieczeństwa i sieci służb ratowniczych oraz rozwiązania z zakresu inteligentnej infrastruktury miejskiej i zarządzania usługami (Smart Cities oraz internet rzeczy [Internet of Things, IoT]).

Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych, została też ujęta w zawężonych indeksach IBEX 35 i EuroStoxx 100. Ujęta jest również w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, w tym w Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI. Wśród akcjonariuszy referencyjnych spółki Cellnex można wymienić Edizione, GIC, TCI, Blackrock, CPP Investments, CriteriaCaixa i Norges Bank.

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj