search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 28 Jul 2022
 • ·
 • Global

Cellnex zamyka 1 poł. 2022 r. z 59-procentowym wzrostem przychodów i wskaźnika EBITDA

Spółka Cellnex zamyka pierwsze półrocze 2022 r. z 59-procentowym wzrostem przychodów i wskaźnika EBITDA

 

Spółka planuje uruchomić ok. 22 tys. nowych stacji bazowych dla swoich klientów w 12 krajach Europy, w których prowadzi działalność, na co do 2030 r. zamierza przeznaczyć nawet 6,5 mld EUR

 • Główne wskaźniki finansowe[1] nadal odzwierciedlają rosnącą obecność geograficzną i znaczenie spółki Cellnex– po przyłączeniu stacji bazowych przejętych w 2021 r. – oraz siłę działalności organicznej Grupy:
 • Przychody[2] osiągnęły wartość 1,690 mld EUR (wobec 1,061 mld EUR za pierwszą połowę 2021 r.); skorygowany wskaźnik EBITDA wyniósł 1,282 mld EUR (wobec 804 mln EUR za pierwszą połowę 2021 r.); zaś wolne oraz cykliczne lewarowane przepływy pieniężne – 637 mln EUR (wobec 394 mln EUR za pierwszą połowę 2021 r.).
 • Liczba punktów obecności (ang. points of presence, PoP) wzrosła o około 27% (przy 5,2% wzrostu organicznego, z uwzględnieniem efektu uruchomienia nowych stacji bazowych w tym okresie).
 • Spółka Cellnex potwierdza prognozy na rok obrotowy 2022 przewidujące przychody między 3,46 a 3,51 mld EUR, wartość wskaźnika EBITDA między 2,65 a 2,7 mld EUR oraz 39% wzrost wolnych oraz cyklicznych lewarowanych przepływów pieniężnych (1,35–1,38 mld EUR).
 • Zadłużenie finansowe netto[3] według stanu na czerwiec 2022 r. wynosiło 14,3 mld EUR. 86% zadłużenia jest oprocentowane stałą stopą.
 • W czerwcu 2022 r. płynność Cellnex (środki pieniężne i niewykorzystane instrumenty kredytowe) wynosiła około 7,6 mld EUR.

Barcelona, 28 lipca 2022 r. – spółka Cellnex Telecom przedstawiła wyniki za pierwszą połowę 2022 roku. Przychody wyniosły 1,690 mld EUR (+59%), a skorygowany wskaźnik EBITDA wzrósł do 1,282 mld EUR (+59%), co – wraz ze wzrostem organicznym – odzwierciedla skutek konsolidacji aktywów nabytych przez Spółkę w 2021 roku. Wolne i cykliczne lewarowane przepływy pieniężne wyniosły 637 mln EUR (+62%).

Wynik netto był ujemny i wyniósł -170 mln EUR z powodu wyższych kosztów amortyzacji (wzrost o 67% w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2021) i kosztów finansowych (wzrost o 40% w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2021) związanych z konsolidacją i integracją przejęć oraz wynikającą z tego ekspansją geograficzną Spółki.

Dyrektor wykonawczy spółki Cellnex Tobias Martinez podkreślił, że „pierwsze półrocze naznaczone było wzrostem organicznym, co pokazuje potencjał naszej działalności biznesowej, oraz konsolidacją transakcji przeprowadzonych w ostatnich miesiącach, która nadal przekłada się na dwucyfrowy wzrost przychodów, wskaźnika EBITDA i cyklicznych przepływów pieniężnych”. Wzrost ten wciąż będzie wykazywał silne oddziaływanie w 2022 r., gdy szereg obszarów działalności zostanie skonsolidowanych za cały rok, a także zostaną uwzględnione stacje bazowe przejęte od spółki CK Hutchison w Wielkiej Brytanii.

– Będziemy nadal rozwijać się w oparciu o ten wzrost – powiedział dyrektor wykonawczy spółki Cellnex – w ramach stosunków partnerskich ustanowionych z naszymi klientami. Przykładem tego jest nasza gotowość do zainwestowania nawet 6,5 mld EUR w ciągu najbliższych 8 lat, aby uruchomić dla naszych klientów około 22 tys. nowych stacji bazowych w 12 krajach, w których prowadzimy działalność. Ponadto czynimy postępy w modelu Augmented TowerCo poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów anten rozproszonych (Distributed Antenna Systems, DAS) i stacji bazowych o małej mocy (Small Cells), prowadzenie światłowodów do wież, brzegowych centrów danych, sieci prywatnych dla przemysłu, sieci łączności dla korytarzy drogowych i kolejowych oraz zarządzanie aktywnymi urządzeniami operatorów sieci komórkowych, jak to czynimy w Polsce.

 

Segmenty działalności: Najważniejsze wskaźniki za okres

 • Usługi infrastrukturalne dla operatorów sieci komórkowych przyniosły 90% przychodów (1,529 mld EUR) – o 70% więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. W tym obszarze spółka odnowiła umowę z głównym najemcą i przedłużyła ją na okres 30 lat, rozszerzając jej zakres o partnerstwo przemysłowe obejmujące doprowadzanie światłowodów do wież (fiber to the tower, FTTT).
 • Działalność w sektorze infrastruktury nadawczej przyniosła 7% przychodów (112 mln EUR).
 • Działalność związana z sieciami bezpieczeństwa i sieciami służb ratunkowych oraz rozwiązaniami w zakresie inteligentnego zarządzania infrastrukturą miejską (IoT i Smart Cities) przyniosła 3% przychodu (50 mln EUR).
 • Na dzień 30 czerwca spółka Cellnex dysponowała łącznie 103 944 aktywnymi stacjami bazowymi (z wyłączeniem 22 tys. stacji, których uruchomienie jest planowane do roku 2030 i jeszcze nie zakończonych transakcji): 4509 w Austrii, 1473 w Danii, 10 415 w Hiszpanii, 23 654 we Francji, 1864 w Irlandii, 20 699 we Włoszech, 4073 w Holandii, 15 064 w Polsce, 6048 w Portugalii, 7996 w Wielkiej Brytanii, 2764 w Szwecji i 5385 w Szwajcarii; do tego należy dodać 6442 węzły DAS i stacje bazowe o małej mocy (small cells).
 • Wzrost organiczny liczby punktów obecności w stacjach bazowych był wyższy o 5,2% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021, z uwzględnieniem efektu budowy i uruchomienia nowych stacji bazowych w tym okresie.

 

Struktura finansowa

Struktura zadłużenia spółki Cellnex jest elastyczna dzięki różnorodności zastosowanych instrumentów.

 • Zadłużenie netto Grupy – na czerwiec 2022 r., z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu – wynosiło 14,3mld EUR. 86% zadłużenia ma oprocentowanie stałe.
 • marcu Spółka wyemitowała obligacje za kwotę 1 mld EUR.
 • W czerwcu 2022 r. spółka Cellnex dysponowała płynnością natychmiastową (środki pieniężne i niewykorzystane instrumenty kredytowe) w kwocie około 7,6 mld EUR.
 • Papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę Cellnex Telecom w ocenie agencji Fitch utrzymują klasę inwestycyjną (BBB-), a w styczniu potwierdzono, że dotyczące ich prognozy są stabilne. Tymczasem agencja S&P potwierdziła ocenę BB+ i stabilną prognozę w marcu.

O spółce Cellnex Telecom

Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Spółka Cellnex Telecom jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych obszarach.

 

Portfolio spółki Cellnex obejmuje ponad 138 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 – w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Struktura działalności spółki Cellnex obejmuje cztery główne obszary: usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną dla operatorów telekomunikacyjnych, sieci nadawcze sygnału audiowizualnego, sieci bezpieczeństwa i sieci służb ratunkowych oraz rozwiązania w zakresie infrastruktury inteligentnych miast i zarządzania usługami (Smart Cities oraz Internet Rzeczy [Internet of Things, IoT]).

 

Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych, została też ujęta w zawężonych indeksach IBEX 35 i EuroStoxx 100  i głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, w tym w Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI. Wśród akcjonariuszy referencyjnych spółki Cellnex można wymienić Edizione, GIC, TCI, BlackRock, Canada Pension Plan, CriteriaCaixa i Norges Bank.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.cellnex.com.

[1]  Dokument Excel z odnośnymi danymi jest dostępny na stronie www.cellnex.com.

[2]  Odpowiada to zyskowi z działalności operacyjnej pomniejszonemu o zaliczki dla klientów. Zob. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

[3] Z wyłączeniem zobowiązań związanych z leasingiem

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj