close icon
close icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 13 Dec 2022
 • ·
 • Sustainability

Organizacja CDP wyróżnia spółkę Cellnex za jej zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom klimatu

 • Spółka umacnia swoją pozycję na „Liście A” czwarty rok z rzędu.
 • CDP (Carbon Disclosure Project) jest jednym z globalnych indeksów porównawczych oceniających wyniki organizacji w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Barcelona, 13 grudnia 2022 r. Już drugi rok z rzędu spółka Cellnex została wyróżniona za swoją przejrzystość i zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom klimatu, umacniając swoje miejsce na prestiżowej „Liście A” CDP (Carbon Disclosure Project)  – organizacji non-profit będącej administratorem globalnego systemu ujawniania informacji, który umożliwia inwestorom, spółkom, miastom, państwom i regionom zarządzanie ich wpływem na środowisko.

Niezależny operator infrastruktury telekomunikacyjnej wyróżnił się w zakresie „wyczerpującego ujawniania informacji, podnoszenia świadomości i zarządzania zagrożeniami środowiskowymi oraz wykazał się najlepszymi praktykami w zakresie przywództwa środowiskowego, między innymi poprzez wyznaczanie ambitnych i znaczących celów”. Spółka udostępniła te dane w ramach kwestionariusza CDP dotyczącego zmiany klimatu w 2022 r.

Zaangażowanie spółki Cellnex w zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu uczyniło z niej jedną z najbardziej wyróżniających się organizacji uzyskującej wysokie wyniki w ramach tego indeksu. Spośród 18 700 spółek ocenionych przez CDP w tym roku, Cellnex utrzymał się na „Liście A”. Poprzez swoje zaangażowanie na rzecz klimatu firma jest również liderem swojego sektora pod względem przejrzystości i zaangażowania w przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Àngels Ucero, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Cellnex oraz Dyrektor Fundacji Cellnex, potwierdziła: „Jesteśmy bardzo dumni, że czwarty rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni przez tak prestiżowy i uznany na całym świecie indeks jak CDP. Zaangażowanie Cellnex w zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu stanowi jeden z filarów naszej strategii korporacyjnej. Uwzględnienie na „Liście A” podkreśla, że tworzymy i skutecznie wdrażamy dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska, a także środki kontroli wewnętrznej i zarządzania. Planeta, na której żyjemy, należy do nas wszystkich w równym stopniu, dlatego zmiana sposobu myślenia oraz bezpośrednie działania są naprawdę konieczne. Organizacje publiczne i prywatne muszą stawić czoła zmianom klimatu w ramach wspólnego wysiłku, aby zagwarantować zrównoważoną planetę z przyszłością dla następnych pokoleń”.

Maxfield Weiss, Dyrektor wykonawczy CDP Europe, stwierdził: „Organizacja CDP odnotowała w tym roku niemal 20 000 spółek zgłaszających dane środowiskowe, w tym 70% europejskich spółek według wartości rynkowej. Ostatni szczyt klimatyczny ONZ (27th Conference of the Parties of the UNFCCC, COP27) wykazał, że zmiana transformacyjna jest pilniejsza niż kiedykolwiek, jeżeli chcemy ograniczyć ocieplenie do 1,5°C. W związku z tym jestem zachwycony, że europejskie spółki stanowią niemal połowę wszystkich spółek z całego świata uwzględnionych na „Liście A”. Musimy obniżyć emisje o połowę i skończyć z deforestacją do 2030 r. oraz osiągnąć bezpieczeństwo wodne w tych samych ramach czasowych: droga do 1,5°C jest niemożliwa bez ochrony przyrody. W świetle nowo przyjętej innowacyjnej dyrektywy UE dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), spółki uwzględnione na „Liście A” CDP pokazują, że zajmują czołową pozycję, podejmując wyraźne kroki w celu obniżenia emisji oraz działania zaradcze w zakresie ograniczania wpływu na środowisko w obrębie całego łańcucha wartości. Potrzebujemy tego rodzaju przejrzystości i działań na rzecz środowiska w gospodarce, aby uniknąć katastrofy ekologicznej”.

O CDP

CDP to globalna organizacja non-profit, prowadząca światowy system ujawniania informacji środowiskowych dla spółek, miast, krajów i regionów. Została założona w 2000 r. i współpracuje z ponad 680 instytucjami finansowymi z aktywami wynoszącymi ponad 130 bilionów USD. Jest również pionierem w wykorzystywaniu rynków kapitałowych i zamówień korporacyjnych w celu motywowania przedsiębiorstw do ujawniania ich wpływu na środowisko oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczania zasobów wodnych i ochrony lasów.

W 2022 r. informacje za pośrednictwem CDP ujawniło niemal 20 000 organizacji z całego świata, w tym ponad 18 700 spółek o wartości ponad połowy globalnej kapitalizacji rynkowej, oraz ponad 1100 miast, państw i regionów. Działając w pełni zgodnie z zaleceniami Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD), CDP posiada największą bazę danych środowiskowych na świecie, zaś oceny CDP są powszechnie stosowane przy podejmowaniu decyzji w zakresie inwestycji i zamówień w sposób, który wspiera bezemisyjną, zrównoważoną i stabilną gospodarkę.

Organizacja CDP jest założycielem inicjatywy Science Based Targets, a także inicjatyw na rzecz gospodarki bezemisyjnej: We Mean Business, Investor Agenda oraz Net Zero Asset Managers.

CDP wykorzystuje szczegółową i niezależną metodologię do oceniania tych spółek, przyznając ocenę od A do D- w oparciu o jakość informacji, poziom zaangażowania i zarządzanie zagrożeniami środowiskowymi. Ponadto organizacja stara się prezentować najlepsze praktyki związane z przywództwem środowiskowym, takie jak wyznaczanie ambitnych i znaczących celów. Spółki, które nie ujawniają informacji albo robią to w niewystarczającym stopniu, nie są poddawane ocenie przez CDP i są oznaczane literą F.

Pełna lista spółek na tegorocznej Liście A CPD jest dostępna pod adresem:

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores 

O spółce Cellnex Telecom

Wydajne wdrażanie technologii łączności nowej generacji jest kluczowym czynnikiem napędzającym innowacje technologiczne i przyspieszającym inkluzywny wzrost gospodarczy. Spółka Cellnex Telecom jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, oferującym operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współdzielenia, przyczyniając się w ten sposób do znoszenia ograniczeń dla nowych operatorów i poprawy jakości usług dostępnych w najbardziej odległych zakątkach.

Portfolio spółki Cellnex obejmuje 138 000 stacji bazowych – w tym stacji, których uruchomienie jest przewidywane do roku 2030 –

w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Struktura działalności biznesowej spółki Cellnex obejmuje cztery główne obszary: usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, sieci nadawcze sygnału audiowizualnego, sieci infrastruktury krytycznej i sieci prywatne oraz rozwiązania z zakresu inteligentnej infrastruktury miejskiej i zarządzania usługami (Smart Cities oraz Internet rzeczy [Internet of Things, IoT]).

Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych, została też ujęta w zawężonych indeksach IBEX 35 i EuroStoxx 100. Ujęta jest również w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, w tym w Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI. Wśród akcjonariuszy referencyjnych spółki Cellnex można wymienić Edizione, GIC, TCI, Blackrock, CPP Investments, CriteriaCaixa i Norges Bank.

Media Contacts

Social Media

_Global Corporate & Public Affairs Director

Toni Brunet Mauri

_Global Corporate & Business Communication Director

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj