search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 06 Feb 2024
 • ·
 • Sustainability

Cellnex został ponownie wyróżniony przez CDP za swoje zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi

 • Już piąty rok z rzędu firma ponownie znalazła się na “Liście A”.
 • CDP jest jednym z globalnych indeksów porównawczych oceniających wyniki organizacji w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Barcelona, 6 lutego 2024 r. Piąty rok z rzędu Cellnex został doceniony za przejrzystość działania i zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi, zapewniając sobie miejsce na prestiżowej “Liście A” CDP, organizacji non-profit zarządzającej globalnym systemem ujawniania informacji, który umożliwia inwestorom, firmom, miastom, państwom i regionom zarządzanie ich wpływem na środowisko.

Niezależny operator infrastruktury telekomunikacyjnej został wyróżniony w zakresie “ujawniania możliwości i ryzyka, strategii biznesowej, planowania finansowego i analizy scenariuszy, na przykład poprzez wyznaczanie ambitnych i znaczących celów”. Firma dostarczyła te dane w ramach kwestionariusza CDP dotyczącego zmian klimatycznych w 2023 roku.

Wyniki Cellnex w zakresie zrównoważonego rozwoju i jej zdecydowane zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu plasują firmę na jednym z najważniejszych miejsc w indeksie CDP. Spośród ponad 21 000 firm wchodzących w skład indeksu, firma telekomunikacyjna zdołała potwierdzić swoje miejsce na “Liście A”, jednocześnie utrzymując pozycję lidera w swoim sektorze. W ramach zaangażowania w zrównoważony rozwój Cellnex jest również liderem w swoim sektorze pod względem przejrzystości i zaangażowania w kwestie klimatyczne.

Reagując na wiadomość o tej nagrodzie, Àngels Ucero, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Cellnex i dyrektor Fundacji Cellnex, stwierdziła: “Jesteśmy zadowoleni i dumni, że już piąty rok z rzędu potwierdziliśmy naszą pozycję w indeksie o tak międzynarodowym prestiżu, jak CDP. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to dwa podstawowe filary wspierające strategię zrównoważonego rozwoju Cellnex. Umieszczenie na “Liście A” podkreśla wysiłki podejmowane przez firmę w celu opracowania i skutecznego wdrożenia dobrych praktyk środowiskowych oraz wewnętrznego monitorowania i zarządzania nimi. Organizacje publiczne i prywatne muszą podjąć wspólny wysiłek w walce ze zmianami klimatycznymi, aby przyszłe pokolenia mogły żyć na naszej planecie.

Sherry Madera, dyrektor generalna CDP, pogratulowała “wszystkim firmom, które znalazły się na “Liście A” indeksu CDP oraz tym, które rozpoczęły lub przyspieszyły postępy w kierunku przejrzystości środowiskowej w 2023 roku. W ciągu ostatniego roku odnotowaliśmy 24% wzrost liczby ujawnionych informacji, co jest wynikiem godnym pochwały. Stworzenie podstaw do ujawniania informacji to jedyny sposób, w jaki firmy mogą poważnie potraktować kluczową rolę, jaką odgrywają w zapewnieniu zeroemisyjnej, pozytywnej dla przyrody przyszłości. Osiągnięcie miejsca na “Liście A” oznacza coś więcej niż tylko wynik. Jest to kompleksowy, wysokiej jakości wskaźnik danych, który zapewnia firmom kompleksowy przegląd ich wpływu na środowisko, służy jako punkt odniesienia dla planów transformacji i, co najważniejsze, pozwala im realizować swoje ambicje. W miarę jak wkraczamy w Dekadę Działań, a CDP nieustannie podnosi poprzeczkę dla tego, co reprezentuje przywództwo środowiskowe, praca firm z “Listy A” nigdy się nie kończy. Mamy nadzieję, że wszystkie firmy przekształcą swoje zobowiązania w bardziej znaczące i skuteczne działania”.

 

O CDP

CDP jest globalną organizacją non-profit, która prowadzi światowy system ujawniania informacji środowiskowych dla firm, miast, stanów i regionów. Założona w 2000 r. i współpracująca z ponad 740 instytucjami finansowymi o aktywach o wartości ponad 136 bilionów dolarów, CDP jest pionierem w wykorzystywaniu rynków kapitałowych i zamówień korporacyjnych do motywowania firm do ujawniania ich wpływu na środowisko oraz do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ochrony zasobów wodnych i ochrony lasów.

W 2023 r. ponad 24 000 organizacji na całym świecie ujawniło dane za pośrednictwem CDP, w tym ponad 23 000 firm o wartości dwóch trzecich globalnej kapitalizacji rynkowej oraz ponad 1100 miast, stanów i regionów. W pełni dostosowany do TCFD, CDP posiada największą bazę danych środowiskowych na świecie, a wyniki CDP są szeroko wykorzystywane do podejmowania decyzji inwestycyjnych i zakupowych w kierunku zeroemisyjnej, zrównoważonej i odpornej gospodarki. CDP jest członkiem-założycielem inicjatywy Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda oraz inicjatywy Net Zero Asset Managers.

CDP wykorzystuje szczegółową i niezależną metodologię do oceny tych firm, przyznając im ocenę od A do D w oparciu o jakość informacji, poziom zaangażowania i zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Ponadto organizacja dąży do wykazania najlepszych praktyk związanych z przywództwem w zakresie ochrony środowiska, takich jak ustalanie ambitnych i znaczących celów. Spółki, które nie ujawniają lub dostarczają niewystarczających informacji, nie są oceniane przez CDP i są oznaczane literą F.

Pełna lista spółek na tegorocznej liście A CDP jest dostępna pod adresem:

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 

 

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj