search icon

Your country and language

PolandPolski

search icon
close icon
close icon
 • search icon
 • cellnex logo
 • search icon
 • cellnex logo
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Search Icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Wybierz swój kraj
 • Global arrow icon
 • Austria arrow icon
 • France arrow icon
 • Ireland arrow icon
 • Italy arrow icon
 • The Netherlands arrow icon
 • Poland arrow icon
 • Portugal arrow icon
 • Spain arrow icon
 • Sweden arrow icon
 • Switzerland arrow icon
 • United Kingdom arrow icon
 • Denmark arrow icon
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Ireland
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
The Netherlands
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
United Kingdom
Logo Cellnex
Logo Cellnex
search icon Select your language
Denmark
Logo Cellnex
Logo Cellnex
Pin Icon Use your folder to save and share Cellnex content

0 saved items

 • 19 Jul 2023
 • ·
 • Sustainability

Fundacja Cellnex włączyła do swojego programu akceleracyjnego pięć nowych start-upów o wpływie społecznym

Trzecia edycja programu Cellnex Bridge

 • Nowa edycja programu Cellnex Bridge rozpoczyna się od współpracy AticcoLab i Innuba, po sukcesie dwóch poprzednich edycji, które umożliwiły przyspieszenie wzrostu i sukcesu dziewięciu innowacyjnych start-upów
 • Biofood Network, Citizens Immigration, Dive, ForestChain i NeurekaLab wezmą udział w akceleratorze wraz z ekspertami, którzy będą pełnić role mentorów w trakcie rozwijania projektu przez osiem miesięcy.

Barcelona, 19 lipca 2023 r. Fundacja Cellnex potwierdza swoje zaangażowanie w otwarte innowacje i uruchamia nową edycję programu akceleracji start-upów Cellnex Bridge we współpracy z akceleratorem AticcoLab i firmą doradczą Innuba. Pięć projektów o znaczącym wpływie społecznym, które zostały włączone do programu, otrzyma wsparcie finansowe i spersonalizowane porady, aby skalować swoje firmy przez osiem miesięcy.

W procesie selekcji ponownie skupiono się na inicjatywach mających na celu zmniejszenie podziałów cyfrowych, społecznych i terytorialnych za pomocą łączności, a także na projektach, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju środowiska lub walki ze zmianami klimatu.

Jako uczestnicy Cellnex Bridge, każdy start-up będzie korzystał z kompleksowego wsparcia i doradztwa ze strony rady  mentorów, którzy są członkami sieci AticcoLab, a także z wiedzy menedżerów i specjalistów Cellnex, którzy będą towarzyszyć projektom w definiowaniu, realizacji i pomiarze proof of concept (PoC), który pomoże im się rozwijać i osiągnąć maksymalny potencjał.

“Cellnex Bridge to drzwi do ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości. Nie tylko zapewniamy narzędzia i zasoby niezbędne do rozwoju start-upów, ale także staramy się wspierać środowisko wzajemnego wsparcia i współpracy. Naszym celem jest przekształcenie start-upów w sprawdzone, udane projekty” – mówi Àngels Ucero, dyrektor Fundacji Cellnex.

Przedsiębiorcy wezmą również udział w teoretyczno-praktycznych warsztatach dotyczących kwestii biznesowych i wywierania wpływu, nauki dialogu i pogłębianiu wiedzy na temat problemów społecznych i środowiskowych; warsztatach rozwijających umiejętności miękkie i coachingu grupowym w celu rozwoju osobistego i zbiorowego. Ponadto Fundacja Cellnex przekaże każdemu z wybranych projektów 15 000 euro.

Start-upy będą miały również szansę współpracować i uczyć się od innych przedsiębiorców za pośrednictwem społeczności obejmującej start-upy, organizacje i ekspertów z poprzednich edycji. Stanowią one ekosystem innowacji, do którego dostęp uzyskało już dziewięć projektów o różnych profilach.

Jako nowy element w tym roku, czas trwania programu został wydłużony z sześciu do ośmiu miesięcy, umożliwiając większe wsparcie dla start-upów, zarówno w zakresie ich planów biznesowych, jak i celów wpływu społecznego. Zostaną im również udostępnione specjalne korzyści przy subskrybowaniu różnych usług i platform cyfrowych z partnerami AticcoLab, takimi jak Amazon, HubSpot i Stripe, a także możliwość dołączenia do firmy telekomunikacyjnej Cellnex Telecom na następnym Mobile World Congress (MWC) 2024.

 

Wybrane projekty

Trzeci rok z rzędu program pobił swój własny rekord uczestnictwa, otrzymując łącznie 70 zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej Fundacji, gdzie okres rejestracji był otwarty od 22 maja do 5 lipca. Nowe start-upy biorące udział w programie przeszły test wstępnej selekcji zgodnie z zasadami zaproszenia i zostały starannie wybrane przez komisję ekspertów.

Technologia i łączność znalazły się na pierwszym planie we wszystkich wybranych projektach, które koncentrowały się głównie na obszarach takich jak edukacja, zrównoważony rozwój, ochrona słabszych grup społecznych i środowiska wiejskiego.

 • Biofood Network: Sieć, która jest unikalna w Hiszpanii i wspiera producentów ekologicznych, sprzedawców detalicznych i przedsiębiorców w kraju, promuje przedsiębiorczość wiejską i samozatrudnienie przy jednoczesnym zachowaniu dobrej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także angażuje się w przełomową cyfryzację krótkiego kanału dystrybucji rolno-spożywczej. W tym celu zapewnia wszystkim pracownikom w świecie agroekologii i biożywności narzędzia do handlu elektronicznego i rozwoju biznesu.
 • Citizen Immigration: Start-up z misją społeczną, który pomaga nielegalnym imigrantom uzyskać dokumenty w prosty, przejrzysty sposób i po uczciwych kosztach. Ich misją jest demokratyzacja dostępu do legalnych usług imigracyjnych i obywatelskich, aby ułatwić rodzinom i osobom indywidualnym uregulowanie ich sytuacji w prosty sposób, pokonując wszystkie biurokratyczne przeszkody.
 • Dive: Start-up zajmujący się opracowywaniem rozwiązań technologicznych opartych na sztucznej inteligencji, w celu testowania możliwości systemów technologicznych i demonstrowania ich wrażliwości w różnych warunkach środowiskowych.
 • ForestChain: Oparta na Blockchain platforma cyfrowa dla przemysłu drzewnego, mająca na celu zapewnienie identyfikowalności drewna, zgodności z wymogami prawnymi, ułatwienia zrównoważonej certyfikacji lasów oraz poprawę zarządzania firmą i jej produktywności. Oferuje cyfrowy paszport dla produktów z drewna, informujący konsumenta o identyfikowalności od źródła, zrównoważonych praktykach i ich pozytywnym wpływie na planetę.
 • NeurekaLab: Start-up, który opracowuje innowacyjne rozwiązania cyfrowe oparte na zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji do wykrywania i interwencji w przypadku trudności w nauce u dzieci w wieku szkolnym. Ich celem jest stworzenie i wyszkolenie algorytmu zdolnego do wykorzystania wyników generowanych przez grę wideo w celu dokładnego przewidywania wyników poznawczych dzieci w czytaniu i matematyce. Na podstawie tych przewidywań możliwe będzie wykrycie trudności w nauce i podjęcie niezbędnych kroków w spersonalizowany sposób.

Rozpoczęcie trzeciej edycji Cellnex Bridge odbędzie się w najbliższy czwartek 27 lipca w siedzibie Fundacji Cellnex w Barcelonie.

Dzięki tej inicjatywie Fundacja Cellnex i jej partnerzy AticcoLab i Innuba dążą do budowania współpracy, tworzenia sojuszy, generowania bogactwa społecznego i dążenia do cyfryzacji, pomagając w ten sposób zmniejszyć nierówności społeczne i poprawić możliwości cyfrowe, jakość życia i wpływ na środowisko.

 

O Fundacji Cellnex

Fundacja Cellnex, wspierana przez Cellnex Telecom, działa na rzecz zmniejszenia istniejących podziałów cyfrowych, społecznych i terytorialnych poprzez inicjatywy poprawiające dostęp do łączności. Działa również na rzecz promowania pozytywnych rozwiązań dla środowiska. Jej model biznesowy opiera się na trzech filarach: Programy własne prowadzone przez Fundację, programy wspólne w sojuszu z innymi organizacjami i instytucjami oraz wolontariat korporacyjny.

Więcej informacji: https://thecellnexfoundation.org

Innuba

Innuba to strategiczna firma konsultingowa działająca w obszarze innowacji społecznych, która od 2016 r. wspiera firmy w ich transformacji społecznej, wprowadzając wpływ społeczny i zrównoważony rozwój do centrum ich działalności. Działa na rzecz celów korporacyjnych, wspierając holistyczne i systemowe zmiany oraz projektując produkty i usługi, które mają pozytywny wpływ i zwrot finansowy.

AticcoLab

AticcoLab to sieć wsparcia przedsiębiorczości, w której start-upy, korporacje, mentorzy i inwestorzy współpracują w celu promowania innowacyjnych projektów. Poprzez swoje programy akceleracyjne tworzy środowisko, które sprzyja zbiorowej nauce, rozwojowi i kontaktom, aby zbliżyć talenty do inwestorów. AticcoLab rozpoczął działalność jako akcelerator start-upów, ale teraz jest czymś więcej. Więcej informacji można znaleźć na stronie aticcolab.com.

Kontakt dla mediów

Media społecznościowe

_External Relations Manager, Cellnex Poland

Katarzyna Cyrbus

_Global Head of Corporate & Business Communications

Xavier Gispert Vinyals

Skontaktuj się z nami

Wybierz dowolny sektor lub branżę

Informacje dodatkowe

Wybierz kraj